رنگ چراغ  Cage درایوهای سرور HPE Proliant نشان دهنده وضعیت درایو می باشد و توجه داشتن به آن باعث میگردد تا اطلاعات با ارزش شما حفظ گردند.

 

وضعیت اول :

در این حالت درایو کانفیگ ندارد.

وضعیت دوم :

در این حالت درایو در حال فعالیت است.

وضعیت سوم :

در این حالت درایو توسط یک برنامه Administrator قابل دسترسی می باشد.

وضعیت چهارم :

در این حالت درایو Failed شده است.

وضعیت پنجم :

در این حالت درایو در حال خراب شدن است.

وضعیت ششم :

در این حالت درایو در حال Rebuilt شدن است.

طراحی سایت توسط فراکارانت