Project Description

کره گیاهی (مارگارین)قنادی Puff Pastry

10 کیلویی ماهان ورقه ای 2*5

تعریف فرآورده: این محصول از انواع روغن های گیاهی مجاز تهیه شده است. این فرآورده به علت داشتن امولسیون یکنواخت و با کیفیت مورد توجه مصرف کنندگان آن قرار گرفته است. ضمنا ارزش غذایی این محصول بسیار بالاتر از چربی های خالص می باشد. وجود ذرات رطوبت در این مارگارین ها موجب حجم دهی و ایجاد بافت یکنواخت در نان و شیرینی می گردد.

موارد کاربرد:

  1. انواع شیرینی های لایه ای و ورقه ای
  2. انواع نان Bakery

مزایا: تاثیر در بافت مناسب، تاثیر در حجیم کردن محصول، تاخیر در بیات شدن، تاثیر در رول شدن مناسب خمیر، این محصول به علت تولید به حالت ورقه ای به راحتی مورد استفاده در صنف قنادی قرار می گیرد.

 

مشخصات محصول:

عدد یدی: 52 - 45

نقطه ذوب: 44 - 40

اسیدیته: ماکزیمم 0/05

پراکسید: ماکزیمم 0/5

رنگ قرمز: 6 - 5

اسید چرب ترانس: ماکزیمم 5

 

Read 1101 times